សេចក្តីបង្គាប់ ២០១១

 • 2011/185-Yung Wah Industrial (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/162-Cambo Handsome Co., Ltd (Branch 1)
  English | Khmer
 • 2011/160-Huey Chuen (Branch 1)
  N/A | Khmer
 • 2011/159-Flectime
  N/A | Khmer
 • 2011/158-B & G Garment Cambodia Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/157-Yingzi (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2011/155-Ying Dong Shoes Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/154-B & N Garment Cambodia Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/152-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/151-Great Honour Textile Factory Limited
  N/A | Khmer
 • 2011/149-Fortune Garment & Woolen Knitting
  N/A | Khmer
 • 2011/148-Dai Young Cambodia Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/147-Hung Wah (Cambodia) Garment Manufacturing Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/146-Huey Chuen (Cambodia) Corp Ltd (Meanchey Branch)
  N/A | Khmer
 • 2011/145-Tropicana Resort & Casino
  N/A | Khmer
 • 2011/141-Dai Young Cambodia Co., Ltd.
  N/A | Khmer
 • 2011/140-Global Apparel Limited
  N/A | Khmer
 • 2011/137-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co., Ltd
  N/A |Khmer
 • 2011/136-Cambo Handsome Co., Ltd (I)
  N/A | Khmer
 • 2011/131-Good People (Cambodia)Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/130-Dignity Knitter
  N/A | Khmer
 • 2011/129-MV International (Kompong Chhnang)
  N/A | Khmer
 • 2011/128-Manhattan
  N/A | Khmer
 • 2011/127-Task Organization
  N/A | Khmer
 • 2011/124-Xing Chang Xin Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/122-The Willbes (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2011/119-Van Sing Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/118-Hand Seven Apparel
  N/A | Khmer
 • 2011/117-Star Knitting
  N/A | Khmer
 • 2011/116-Fortune Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/115-Hongs One (Cambodia) Garment Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/113-Yung Wah Industrial (Cambodian) Co., Ltd (Branch II)
  N/A | Khmer
 • 2011/112-Yung Wah I Industrial (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/111-Long Lead (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/110-Shimano (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/109-Ming Jian (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/108-GHG (Cambodia) Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/107-Chang Long
  N/A | Khmer
 • 2011/106-Fong Chhoeng
  N/A | Khmer
 • 2011/105-Goldfame Enterprises
  N/A | Khmer
 • 2011/104-Winner Garments Manufacture Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/103-Huey Chuen (Cambodia) Corp Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/101-Angkor Village Botanical Resort
  English | Khmer
 • 2011/100-Nugget Textile
  N/A | Khmer
 • 2011/099-Shoe Premier II (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/098-First Gawon
  N/A | Khmer
 • 2011/096-Top World Garment (Cambodia) Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/095-Blooming Textile Corporation
  N/A | Khmer
 • 2011/093-M&V Internation (Kampong Chhnang Branch)
  N/A | Khmer
 • 2011/092-Zongtex Garment (Branch)
  N/A | Khmer
 • 2011/091-Quick Sew
  N/A | Khmer
 • 2011/090-Green Tech
  N/A | Khmer
 • 2011/088 & 089-Dai Young Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/087-Kennetex
  N/A | Khmer
 • 2011/086-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/084-Supertex
  English | Khmer
 • 2011/083-Quicksew
  N/A | Khmer
 • 2011/082-Yakjin
  N/A | Khmer
 • 2011/081-GHG (Cambodia) Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/080-T & K Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/079-Lim Hieng You
  N/A | Khmer
 • 2011/078-Mfone
  English | Khmer
 • 2011/077-Inkyung Wondang Apparel
  English | Khmer
 • 2011/076-Zongtext Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/075-Quint Major Industry
  English | Khmer
 • 2011/074-Forever Million Footwear
  N/A | Khmer
 • 2011/070-Gold Fame
  English | Khmer
 • 2011/068-B & N Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/067-Huey Chuen
  N/A | Khmer
 • 2011/066-In Han Sung Garment Co, Ltd (Dai Young 2)
  English | Khmer
 • 2011/065-Sae Han International
  English | Khmer
 • 2011/064-M & V 3
  N/A | Khmer
 • 2011/063-Jocam Footwear
  N/A | Khmer
 • 2011/062-Ocean Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/061-Cambrew
  English | Khmer
 • 2011/059-Ming Jian
  N/A | Khmer
 • 2011/058-United Apparel
  N/A | Khmer
 • 2011/057-Cambo Advertising
  N/A | Khmer
 • 2011/056-Star Knitting
  N/A | Khmer
 • 2011/054-June Textile
  English | Khmer
 • 2011/052-Kingdeer Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2011/051-Nugget Textile
  N/A | Khmer
 • 2011/050-Talent Garment Industry (Cam) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/049-G-Formost
  N/A | Khmer
 • 2011/046-San Lei Fung
  English | Khmer
 • 2011/045-Zhong Yov
  N/A | Khmer
 • 2011/040-Yang Guang
  N/A | Khmer
 • 2011/039-M&V 1
  N/A | Khmer
 • 2011/037-ASD
  N/A | Khmer
 • 2011/036-Cambo Advertising
  N/A | Khmer
 • 2011/035-Gold Gear Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/034-Lim Line International
  English | Khmer
 • 2011/032-Pou Yuen
  N/A | Khmer
 • 2011/031-QMI
  N/A | Khmer
 • 2011/030-South Bay
  N/A | Khmer
 • 2011/027-Goldfam Enterprise
  N/A | Khmer
 • 2011/026-June Textiles Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/025-MPA International
  N/A | Khmer
 • 2011/023-June Textiles Garment
  English | Khmer
 • 2011/022-Banjamat Construction
  English | Khmer
 • 2011/021-Sun Sky (Cambodia) Industrial Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2011/020-Sepakor Angkor
  English | Khmer
 • 2011/019-8 Star Sportwear
  N/A | Khmer
 • 2011/017-JRB Action Textiles
  N/A | Khmer
 • 2011/016-Cambo Hansome Ltd 1
  N/A | Khmer
 • 2011/015-Golden Gain Shoe
  N/A | Khmer
 • 2011/014-G.H.G (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2011/013-Gold Kamvimex Garment Factory Ltd.
  English | Khmer
 • 2011/012-Dai Young Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/011-June Textiles Garment
  English | Khmer
 • 2011/009-M & V 1
  N/A | Khmer
 • 2011/008-PCCS Garment
  N/A | Khmer
 • 2011/007-June Textiles Garment
  English | Khmer
 • 2011/006-Sabrina (Cambodia) Garment
  English | Khmer
 • 2011/005-M & V 1
  N/A | Khme
 • 2011/004-Zhen Yun
  N/A | Khmer
 • 2011/003-Solaris International
  N/A | Khmer
 • 2011/002-Pou Yuen (Cambodia) Enterprise
  English | Khmer
 • 2011/001-Pou Yuen (Cambodia) Enterprise
  English | Khmer
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s