សេចក្តីបង្គាប់ ២០០៩

 • 2009/180 Prek Treng​ Trading
  English | Khmer
 • 2009/179-Tairong (Cambodia) Knitting Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2009/178-Kee Royal
  N/A | Khmer
 • 2009/177-JASA
  N/A | Khmer
 • 2009/175-APSARA Authority
  N/A | Khmer
 • 2009/174-Canteran Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/172-ASD Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2009/170-YVP
  N/A | Khmer
 • 2009/169-PCCS Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/168-Teoktla Plaza
  N/A | Khmer
 • 2009/167-Wall Mark
  N/A | Khmer
 • 2009/165-Top One Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/163-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/162-MSI Garment
  English | Khmer
 • 2009/161-Prek Treng
  N/A | Khmer
 • 2009/160-Cosmo Textile
  N/A | Khmer
 • 2009/159-Top World Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/156-HM Plastic
  N/A | Khmer
 • 2009/155-USA Fully Field
  N/A | Khmer
 • 2009/154 Radio Free Asia
  English | Khmer
 • 2009/153-River Rich
  N/A | Khmer
 • 2009/148-Focus Foot Wear
  N/A | Khmer
 • 2009/147-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/146-Kingsland
  N/A | Khmer
 • 2009/144-PCCS Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/143 Sinophea
  English | Khmer
 • 2009/141-Hoyear
  N/A | Khmer
 • 2009/140-Hoyear
  N/A | Khmer
 • 2009/138-New Point
  N/A | Khmer
 • 2009/137-New Point
  N/A | Khmer
 • 2009/135-Fortune Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/134-Broadland
  N/A | Khmer
 • 2009/133-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/131-Medcrest Textiles
  N/A | Khmer
 • 2009/129-Whitex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/127-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/126 Emperor Garment
  English | Khmer
 • 2009/125-Wincam Corporation
  N/A | Khmer
 • 2009/124-Focus Foot Wear
  N/A | Khmer
 • 2009/123-Suit Way
  N/A | Khmer
 • 2009/122-YVP
  N/A | Khmer
 • 2009/121-Wonrex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/120-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2009/119-SL Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/118-Shou Fong
  N/A | Khmer
 • 2009/117-Thaibunrong Cement
  N/A | Khmer
 • 2009/116-Xing Tai Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/115-Violet Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/113-ASD Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2009/112-Yung Wah
  N/A | Khmer
 • 2009/111 Hoyear
  English | Khmer
 • 2009/110-Berry Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/109-USA Fully Field
  N/A | Khmer
 • 2009/108-Ying Jang
  N/A | Khmer
 • 2009/106-Ghimli Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2009/101-Ghimli Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2009/100-Yung Wah 2
  N/A | Khmer
 • 2009/099-Kingsland
  N/A | Khmer
 • 2009/096-Suit Way
  N/A | Khmer
 • 2009/095 Tack Fat
  English | Khmer
 • 2009/094-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/093-NAGA World
  N/A | Khmer
 • 2009/092-June Textiles Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/091-Siem Reap Airways International
  N/A | Khmer
 • 2009/090-Maxlin
  N/A | Khmer
 • 2009/089-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/086-Wilson Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/085-Nan Kuang
  N/A | Khmer
 • 2009/084-Su Tong Fang
  N/A | Khmer
 • 2009/083-Sun World
  N/A | Khmer
 • 2009/082-Siv(u) Guinh Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/081-Wonrex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/080 Prek Treng
  English | Khmer
 • 2009/079-Yung Wah (Lundary)
  N/A | Khmer
 • 2009/078-June Textiles Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/077-M & V 4
  N/A | Khmer
 • 2009/075-Global Footwear
  N/A | Khmer
 • 2009/074-Fortune Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/073-Global Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/071-Hytex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/070-GW Enterprise
  N/A | Khmer
 • 2009/065-Nugget Textile
  N/A | Khmer
 • 2009/064-Sinomax
  N/A | Khmer
 • 2009/063-Global Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/061-Centri
  N/A | Khmer
 • 2009/060 Phnom Penh International Airport
  English | Khmer
 • 2009/056-Suntex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/055-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2009/054-USA Fully Field
  N/A | Khmer
 • 2009/053 Tack Fat
  English | Khmer
 • 2009/051-Yung Wah
  N/A | Khmer
 • 2009/049-Bloom Time
  N/A | Khmer
 • 2009/048-Roo Hsing Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/047 NAGA World
  English | Khmer
 • 2009/045-Whitex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/044-South Bay Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/043-Hugo International
  N/A | Khmer
 • 2009/042-River Rich
  N/A | Khmer
 • 2009/041-ASD Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2009/040-Gold Fame
  N/A | Khmer
 • 2009/039-QMI
  N/A | Khmer
 • 2009/038-AIA Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/036-Citadel
  N/A | Khmer
 • 2009/035-3 Q Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/034-Suntex Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/031-Island Glory
  N/A | Khmer
 • 2009/030-Island Glory
  N/A | Khmer
 • 2009/029 Fortune Garment
  English | Khmer
 • 2009/028-Yakjin (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2009/026-Kimsheng Garment Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2009/024-Maxlin
  N/A | Khmer
 • 2009/022 Global Apparel
  English | Khmer
 • 2009/021 Yung Wah I
  English | Khmer
 • 2009/019-GALAXY
  N/A | Khmer
 • 2009/018-Terratex (Knitting)
  N/A | Khmer
 • 2009/016 Bloom Time
  English | Khmer
 • 2009/015-Chharm Textile
  N/A | Khmer
 • 2009/013 June Textiles Garment
  English | Khmer
 • 2009/011-Gladpeer Garment
  N/A | Khmer
 • 2009/010-New Wide
  N/A | Khmer
 • 2009/009-Nimbus Textle
  N/A | Khmer
 • 2009/008-Global Apparel
  N/A | Khmer
 • 2009/006 Sangwoo
  English | Khmer
 • 2009/004-E Garment Co Ltd
  N/A | Khmer
 • 2009/003-Xing Tai Garment
  N/A | Khmer
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s