សេចក្តីបង្គាប់ ២០១០

 • 2010/144-Phnom Penh International Airport
  N/A | Khmer
 • 2010/143-G.H.G (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2010/142-8 Star Sportwear
  N/A | Khmer
 • 2010/141-Iberasia
  N/A | Khmer
 • 2010/140-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2010/139-Quan Hong Color Printing Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/138-Whitex Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/137-Yi Xiang Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/136-Wa Yang
  N/A | Khmer
 • 2010/135-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2010/133-Global Footwear
  N/A | Khmer
 • 2010/132-Manhattan
  N/A | Khmer
 • 2010/131-Leader’s Industrial Co., Ltd.
  N/A | Khmer
 • 2010/130-Royal Cambodia Phnom Penh Golf Club
  N/A | Khmer
 • 2010/129-S.H International Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/128-Zhen Yun
  N/A | Khmer
 • 2010/127-Meta Biomed (Cambodia) Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/126-P Y International
  N/A | Khmer
 • 2010/125-MPA
  N/A | Khmer
 • 2010/124-June Textiles Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/123-June Textiles Garment
  English | Khmer
 • 2010/122-Meng Yan Garment Manufactury
  N/A | Khmer
 • 2010/120-PCCS Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/119-Ying Feng
  N/A | Khmer
 • 2010/118-Manhattan
  N/A | Khmer
 • 2010/117-Berry Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/116 Whitex Garment
  English | Khmer
 • 2010/115-G-Foremost Co.,Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/114-Berry Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/112-ASD Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2010/111-Cambodia Utilities PTE Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/110-Hong Mei
  N/A | Khmer
 • 2010/109-Pou Yuen (Cambodia) Enterprise
  N/A | Khmer
 • 2010/107-June Textiles Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/106-Hi Fashion Co., LTD.
  N/A | Khmer
 • 2010/105-Canteran Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/103-Whitex Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/101-Tripos International Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/099-Chentex Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/098-Hoyear
  N/A | Khmer
 • 2010/096-K C Gecin Enterprise
  N/A | Khmer
 • 2010/093-High Born Enterprise Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/091-New Wide
  N/A | Khmer
 • 2010/090-South Bay Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/089-Prek Treng​ Trading
  N/A | Khmer
 • 2010/088-Kingdeer (Cambodia) Knitting Co,​ Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/087-Best Tan Garment Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/086-New Mingda
  N/A | Khmer
 • 2010/085-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/084-Mingda Footwear
  N/A | Khmer
 • 2010/082-Eclat Highter International Garment (Cambodia) Co
  N/A | Khmer
 • 2010/081-San Lee Fung Garment & Woolen Knitting Factory
  N/A | Khmer
 • 2010/080-ASD Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2010/079-Global Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/078-NAGA World
  N/A | Khmer
 • 2010/077-New Archid Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/074-Siem Reap Airways International-CAMS
  N/A | Khmer
 • 2010/073-Unison Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/072-Hai Yon
  N/A | Khmer
 • 2010/071-Chou Xing Garment (Chu Hsing Garment)
  N/A | Khmer
 • 2010/070-Manhattan
  N/A | Khmer
 • 2010/069-C P Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2010/068-USA Fully Field
  N/A | Khmer
 • 2010/067-Hung Wah (New)
  N/A | Khmer
 • 2010/066 New Wide
  English | Khmer
 • 2010/064-Zhen Tai Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/063-Meng Yan Garment Manufactury
  N/A | Khmer
 • 2010/062-Zhong Yov Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/061-Huey Chuen (branch 1)
  N/A | Khmer
 • 2010/060-Kin Tai Garment Co., Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/059-Tack Fat
  N/A | Khmer
 • 2010/058-Chevron (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2010/057-Canteran Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/056-Ocean
  N/A | Khmer
 • 2010/055 Tack Fat
  English | Khmer
 • 2010/054-USA Fully Field
  N/A | Khmer
 • 2010/053 Seeds Garment
  English | Khmer
 • 2010/052-Ying Dong
  N/A | Khmer
 • 2010/051-Gennon (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/049-Wing Ying (Cambodia) Garment Factory Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/048-Zheng Yong
  N/A | Khmer
 • 2010/047-Maru Chuen (Cambodia) Corp.Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/046-E Garment Co Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/045-Yung Wah I
  N/A | Khmer
 • 2010/043-Ming Jian Cambodia
  N/A | Khmer
 • 2010/042 Tack Fat
  English | Khmer
 • 2010/040-Meng Yan Garment Manufactury
  N/A | Khmer
 • 2010/038-Fortune Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/036-South Bay & Golden Grown
  N/A | Khmer
 • 2010/035-M & V 1
  N/A | Khmer
 • 2010/034-M & V 3
  N/A | Khmer
 • 2010/031-Prek Treng​ Trading
  N/A | Khmer
 • 2010/030-Global Apparel
  N/A | Khmer
 • 2010/029-Ming Hui Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/028-New Archid Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/027-Heart Enterprise
  N/A | Khmer
 • 2010/025-High Born Enterprise Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/024-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
  N/A | Khmer
 • 2010/022-New Archid Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/021 CWCC Orginazation
  English | Khmer
 • 2010/018-Kee Royal
  N/A | Khmer
 • 2010/017 Zongtex Garment
  English | Khmer
 • 2010/016-Seeds Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/014-MPA
  N/A | Khmer
 • 2010/013-T & K Garment
  N/A | Khmer
 • 2010/012-Blossam Century
  N/A | Khmer
 • 2010/010 NAGA World
  English | Khmer
 • 2010/009-Jung Hao
  N/A | Khmer
 • 2010/008-New Mingda
  N/A | Khmer
 • 2010/006-Yakjin (Cambodia)
  N/A | Khmer
 • 2010/003-Yung Wah I
  N/A | Khmer
 • 2010/002-Siem Reap Airways International-CAMS
  N/A | Khmer
 • 2010/001-Kennetex Garment
  N/A | Khmer
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s