សុន្ទរកថារបស់លោក Steve Jobs

Steve Jobs delivering his commencement speech to the graduates of Stanford University in 2005. In it he talks about getting fired from Apple in 1985, life & death.

The adoption story of Steve Jobs

He never graduated from any college. His real parents want a baby girl and they put him in the adoption list. His real mother wants that he should be adopted by college graduated parents at least, and he should study in college. His real mother found out later that his mother (who adopted him) had never graduated from college and father had never graduated from high school. His real mother refused to sign the final adoption papers. After few months, she agreed on this condition, when his parents promised that he shall go to college.

The College story of Steve Jobs

This was the start of his life and at the age 17 years later he did go to college. And he chooses that college which was as expensive as the Stanford College and all of his working class parents savings are been spent on his tuition fees. After six months in college he couldn’t see the value in his college degree. He have no idea what to do with his life and no idea how college will help him to figure it out. He was spending the money of his parents which they saved from entire life. So he decided to drop out and trust that it was all OK. It was looking at very scary at that time but looking back it was best decisions he had ever made.

After dropping the college

He stopped taking the class which didn’t interest him and joined those classes in which he was most interested. It was not that easy he had to sleep in his friends room on the floor. He returned Coke bottles to get five cent cash back to get some extra food. He had to walked for seven miles after Sunday night in a weak to take a good meal at “Harry Krishna Temple” because he love that food . At that time his college had the best calligraphy instruction of the country. Through out the campus every poster and every label on every door was beautifully hand calligraphed. Because he was dropped out and did not allow to take the normal classes. He decided to take the calligraphy class to learn that how to do that.

How calligraphy helped in his practical life

In the calligraphy class he learned the calligraphy class in a beautiful way and fascinated him but he had no hope that this class will help him in the practical life. After ten years later when they were designing the first Mac computer, It was all came back to him about the calligraphy classes and they designed the Mac computer in typographic way. And because Window had copy the Mac so no computer can be as beautiful as Mac. If he never drop out of college he could never join the calligraphy class. We cannot connect the dots by looking forward but we can only connect the dots by looking backwards with the trust that the dots would some how connect to the future. because that believing the dots will connect in future will give the confidence to you heart.

Love and loss story of Steve Jobs

He was lucky man, He found what he love to do early in life.He was of twenty years ,making his first computer in the garage. He and his friends worked hard and with in ten years from a garage to Apple had become two billion dollar company with 4000 employees. And then he got fired of the company. Apple hired some one which he think was very talented to run the company with him, after some time our vision for the future of company started diverged and company start falling down and the board of directors decided against Steve and he was out of company. He did not know what to do for a few months. He was thinking to run out the valley in he lived. But something slowly

come into his mind, that he still love what he did. He was rejected but he was in love with his work. So he decided to start again.

Starting from Zero

He started a new company name “Next” computer in five years and use the free time in creativity. He joined another company “Pixer” and during this period fell in love with a woman and married her. “Pixer” made the first computer animated film “Toy story” and now is most successful animation studio in the world. After that “Apple bought “Next” and after that he was in the Apple again. He was very much sure that if he was not fired from the “Apple” he could not get this success.

Some time, Life can hit you like a brick in the head, but don’t loose faith. He was convinced that the only thing that kept him going that he loved what he did. You got to find what you love. That is true for you work and lovers.

Do what you belief is great work. It is only the way to do great work is that love what you do. If you have not find it yet, keep looking and don’t settle.

As your heart will alarm you when you will find and like any great relation ship it will get better and better as the time goes on. When he was at the age of 17 he read a quote that “Live each day as if it is your last” Since that day he start his day by standing in the mirror by asking himself “If today is last day of his life what he is going to do which he can do today”. And when ever the answer is “No” for two or three days in row he know that needed to change something. Remembering that you are going to die is in the best way we know to avoid the trap of thinking that have something to loose. He was diagnosed with cancer but later on the reports confirmed that it was curable with a surgical operation.

No one want to die, even the people who want to go to the Heaven don’t want to die to get there.

Death is destination we all share. Death is very likely the single best invention of life. It is life clearing agent. Death clears out the old to make way for the new, Right now the new is You, But some day, not too long from now, you will gradually become the old and will be cleared away. Your time is limited, so don’t waste it by living someone’s else life. Don’t pay attention to other people thinking, Don’t let the noise of others opinion ground out your inners voice. Most important that have to courage to follow your heart in any situation. You know what you want to become every thing else is secondary.

Story of amazing publication

When he was young there was an amazing publication called “The whole earth Catalog”. It was published before the personal computer. So it was all made with typewriter, scissors and Polaroid cameras. It was like a google in a paper pack,35 years ago before google came . It was an idealistic book, with great. After the final issue of this catalog,

the back cover of this book was the photograph of early morning country road. Beneath was these words “Stay hungry, stay foolish”. It was their farewell message. “I always wish that for myself”.

Message to the new Graduates

“As you are the graduate to begun a new life I wish that for you”

Advertisements
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

One Response to សុន្ទរកថារបស់លោក Steve Jobs

  1. Veasna ថា:

    បើសិនជាអាច គួរមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរផង រិតតែប្រសើរមែនទែន!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s