គិតតែរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិត

 “ពេលដែលខ្ញុំគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ជីវិតខ្ញុំទាំងមូល ក៏ប្រះងើបឡើងវិញ”

វិល្លី នេលសាន់ – Willie Nelson (កើត 1933)  អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង អ្នកប្រហែលជា ធ្លាប់ឮគេនិយាយថា ចូរគិតដល់តែរឿងល្អៗក្នុងជីវិត! ពេលអ្នកគិត ដល់រឿងដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ ដឹងគុណជាការពិត វាជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ តែអ្វី ដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងគឺ ការគិតដល់រឿងល្អៗក្នុង ជីវិត គឺជាគោលប្រតិបត្តិដ៏មាន ថាមពលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើហើយវានឹងកែប្រែជីវិតរបស់អ្នក ទាំងមូលយ៉ាងមហស្ចារ្យ។

ពេលអ្នកដឹងគុណអ្វីដែលអ្នកមាន មិនថាតូចកម្រិតណា អ្នកនឹងឃើញថា រឿងទាំងនោះកើតឡើង ភ្លាមៗ។ បើអ្នកដឹងគុណប្រាក់ដែលអ្នកកំពុងមានទោះតិច តួចក្តី អ្នកនឹងឃើញប្រាក់កើនឡើងយ៉ាង មហស្ចារ្យ។ បើអ្នកដឹងគុណ សម្ពន្ធភាព ទោះវាមិនល្អណាស់ណា ក៏នឹងស្តែងឲ្យឃើញថា សម្ពន្ធភាព ប្រែជាល្អយ៉ាង មហស្ចារ្យ។ បើអ្នកដឹងគុណការងារដែលកំពុងធ្វើ ទោះបីមិនមែនជាការងារក្នុង សុបិនក្តី តែរឿងនឹងចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើឲ្យអ្នករីករាយនឹងការងាររបស់ខ្លួនកាន់តែ ខ្លាំង ហើយគ្រប់ឱកាសល្អ សម្រាប់ការងាររបស់អ្នកនឹងស្តែងឡើងភ្លាមៗ។

តែប្រសិនបើអ្នកមិនគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត អ្នកអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់គិតរឿងអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតដោយ

អចេតនា… យើងគិតដល់រឿងអវិជ្ជមាននៅពេលនិយាយដល់រឿងដែលយើងគ្មាន យើងគិតដល់ រឿងអវិជ្ជមានពេលរិះគន់ឬចាប់កំហុសអ្នកដទៃ ពេលរអ៊ូរឿងចរាចរណ៍ ពេលចូលក្នុងជួររង់ចាំ ភាពយឺត យ៉ាវ រដ្ឋាភិបាល ការមានប្រាក់មិនគ្រប់ ឬរឿងអាកាសធាតុជាដើម។ ពេលអ្នកគិតដល់រឿងអវិជ្ជមាន រឿងអវិជ្ជមានទាំងនោះក៏នឹងកើតឡើង… ជាងនេះទៅទៀត ការគិតតែរឿងអវិជ្ជមានគ្រប់ពេលវេលា ស្មើនឹងយើងកំពុងបដិសេធរឿងល្អៗ ដែលនឹងមករកយើង។ ខ្ញុំបានសាកអនុវត្តទាំងពីរយ៉ាងនេះមក ហើយ គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនិងគិតដល់តែរឿងអវិជ្ជមាន ខ្ញុំសូមធានាថាមានតែការគិតដល់រឿងល្អៗ តែមួយគត់ដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកពេញលេញគ្រប់គ្រាន់។

“មិនបានគិតដល់គុណតម្លៃ ខណៈពេលនិយាយដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ប្រសើរជាងបាត់បង់រឿងល្អៗក្នុងជីវិត ព្រោះរវល់គិតដល់ក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួន”

ម៉លប៊ី ឌី បែបខក – Maltbie D.Babcock (1858 1901) អ្នកនិពន្ធនិងជាគ្រិស្ទបព្វជិត

រឿងដំបូងនៅពេលព្រឹក ឬព្រលឹមបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ចូរគិតដល់តែរឿង ល្អៗក្នុងជីវិត! អ្នកអាចសរសរក្នុងបញ្ជី ឬសៀវភៅកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ ឬវាយបញ្ចូលក្នុងកុំព្យួទ័រហើយរក្សាកំណត់ត្រា ការដឹងគុណរបស់អ្នកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ។

ថ្ងៃនេះ ចូរធ្វើបញ្ជីរឿងល្អៗក្នុងជីវិតប្រមាណជា ១០ យ៉ាងដែលអ្នកដឹងគុណ។

នៅពេល អាញស្តាញ និយាយពាក្យ អរគុណ គាត់តែងគិតដល់ហេតុអ្វីគាត់ដឹងគុណ។ នៅពេល យើងគិតដល់ហេតុផលដែលថា ហេតុអ្វី យើងចាំបាច់ត្រូវដឹងគុណ រឿងអ្វីមួយ អ្នកណាម្នាក់ ឬស្ថានការណ៍អ្វីមួយ? នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងគុណ កាន់តែជ្រាលជ្រៅ។ ចូរចាំថា ភាពស័ក្តិ សិទ្ធិនៃការដឹងគុណគឺកើតឡើងទៅតាម អារម្មណ៍ ដូច្នេះនៅក្នុងតារាងនីមួយៗដែលអ្នកបានកត់ទុក ចូរសរសេរហេតុផល ផងថា ហេតុអ្វីអ្នកមាន អារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះរឿងនោះ?

នោះជាគំនិតខ្លះៗសម្រាប់ធ្វើតារាងរបស់អ្នក…

–  ខ្ញុំគិតថាសំណាងណាស់ដែលមាន…………… ព្រោះ……………. ។

–  ខ្ញុំសប្បាយណាស់ និងសូមអរគុណ………….. ព្រោះ……………. ។

–  ខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះ………………… ព្រោះ……………. ។

–  ពិតជាអរគុណចំពោះ………………. ព្រោះ…………… ។

ក្រោយពីធ្វើតារាងរឿងល្អៗ ១០យ៉ាងរួចហើយ ចូរអានចំណុចនីមួយៗក្នុងចិត្តឬអានឮខ្លាំងៗក៏បាន…

ពេលអានចំណុចមួយៗចប់ ចូរនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិបីដងថា អរគុណ! អរគុណ! អរគុណ! រួចហើយ ចូរដឹងគុណចំពោះរឿងល្អមួយៗនោះឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ប្រភពៈ Mind Books

Advertisements
បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

ប្រភេទនៃទោសព្រហ្មទណ្ឌ និងការអនុវត្ត

តាមគោលការណ៍នីត្យានុកូលភាព នៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ អំពើណាមួយ ដែលអាចជាបទល្មើស លុះត្រាតែអំពើនោះមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមាន។ ទោស ដែលអាចប្រកាសបាន ក៏ទាល់តែមានចែង ក្នុងច្បាប់ដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជា នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរ (២០០៩) សម្រាប់រាល់បទល្មើស ទាំងអស់ គឺតែងតែមានចែងអំពីនិយមន័យ និងធាតុផ្សំនៃបទល្មើស និងអំពីទោស ដែលត្រូវអនុវត្ត ចំពោះអំពើល្មើសនោះ។
តើប្រភេទទោសអ្វីខ្លះ ដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរ? បើយើងនិយាយដោយសង្ខេប ទោសព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗ៖ មូលទោស និងទោសបន្ថែម។
មូលទោស (មាត្រា ៤៣) គឺរួមមាន ទោសដាក់ពន្ធនាគារ និងទោសពិន័យជាប្រាក់។ នៅក្នុងបទល្មើស ខ្លះ ជាពិសេស បទឧក្រិដ្ឋភាគ ច្រើន គឺមានតែទោសដាក់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនមានទោស ពិន័យជាប្រាក់ទេ។ បទល្មើសខ្លះទៀត ជាពិសេស បទលហុភាគ ច្រើន គឺមានតែទោសពិន័យជាប្រាក់ ហើយមិនមានទោសដាក់ ពន្ធនាគារទេ។ ចំណែកបទល្មើសខ្លះទៀត ជាពិសេស គឺបទមជ្ឈិមគឺមាន ទាំងទោសដាក់ពន្ធនាគារ និងទោសពិន័យជាប្រាក់។
តើទោសពិន័យជាប្រាក់ និងសំណងជំងឺចិត្តខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?
ទោសពិន័យជាប្រាក់ គឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌ។ ដូច្នេះ ទាល់តែមានច្បាប់ចែងថា បទល្មើសណាដែល ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ទើបចៅក្រមអាចប្រកាសទោសពិន័យជាប្រាក់បាន។ ប្រាក់ដែលពិន័យ គឺត្រូវបង់ ទៅឲ្យរដ្ឋ។ ចំណែកសំណងជំងឺចិត្តវិញ គឺជាទោសរដ្ឋប្បវេណី ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានចែងក្នុង ក្រមព្រហ្មទណ្ឌទេ។ ចៅក្រមអាចប្រកាសទោសសំណងជំងឺចិត្តបាន គឺទាល់តែមានការទាមទារ ពីដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី ហើយទាល់តែដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះពិតជាបានទទួលរង ព្យសនកម្ម (ការខូតខាត) បង្កឡើងដោយទង្វើរបស់ជនល្មើសមែន។ សំណងជំងឺចិត្ត គឺត្រូវបង់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះ ដែលជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ហើយចំនួនទឹកប្រាក់គឺត្រូវសមាមាត្រទៅនឹងព្យសនកម្ម។
ឧទាហរណ៍៖ក្នុងករណី បង្ករបួសស្នាមដោយចេតនា (ក្នុងក្រម ព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ត្រង់មាត្រា ២១៧ គេឲ្យ ឈ្មោះថា “បទហិង្សាដោយ ចេតនា”) បើសិនជាចៅក្រមរកឃើញថាមានទោសមែន ជនល្មើសអាចត្រូវ ទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារ ពី១ឆ្នាំ ទៅ៣ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ពី២លាន ទៅ៦លានរៀល។ ២លាន ទៅ៦លានរៀលនេះ គឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌ ដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋ។ ទោះបីមាន ឬក៏គ្មានដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី ក៏ជនល្មើសត្រូវតែបង់ដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការបង្ករបួសស្នាម គឺបង្កទៅលើអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះ តែងតែមានជនរងគ្រោះ។ បើសិនជាជនរងគ្រោះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត ចៅក្រមអាចសម្រេចឲ្យ ជនល្មើសបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅជនរងគ្រោះ បន្ថែមពីលើលុយពិន័យ ដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋ។ នៅក្នុង បទល្មើសខ្លះ យើងឃើញមានចែងកំណត់ទោសថា ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពីប៉ុណ្ណេះឆ្នាំ ដល់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ ឬត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពីប៉ុណ្ណេះ រៀល ទៅប៉ុណ្ណោះរៀល។ តើនេះមានន័យដូចម្តេច? មានន័យថា ច្បាប់កំណត់តែកម្រិតអប្បរមា និងអតិបរមានៃទោសប៉ុណ្ណោះ។ ចំណែកឯការប្រកាសទោសជាក់ស្តែង គឺត្រូវទុកឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេច ដោយយោងទៅលើករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ ដែលអាចខុសគ្នា អាស្រ័យទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ជនល្មើស និងកាលៈទេសៈនៃការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោស ដែលប្រកាសដោយចៅក្រម មិនអាចទាបជាងកម្រិតអប្បបរមា ឬខ្ពស់ជាងកម្រិតអតិបរមា ដែលកំណត់ដោយក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេ លើកលែងតែក្នុងករណីពិសេស ដែលមានស្ថានសម្រាល ទោស ឬស្ថានទម្ងន់ ទោស ដែលមានចែងច្បាស់លាស់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះស្រាប់។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ក្នុងករណីជនល្មើសជាអនីតិជន ជាដើម ដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យបន្ថយទោសពាក់កណ្តាល។
តើទោសបន្ថែមមានអ្វីខ្លះ? តើក្នុងករណីណាខ្លះ ដែលចៅក្រមអាចប្រកាសទោសបន្ថែមបាន?
ទោសបន្ថែមអាចមានច្រើនប្រភេទ ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៥៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ បទប្បញ្ញត្តិ ដោយឡែកផ្សេងទៀត ក៏អាចបង្កើតទោសបន្ថែមផ្សេងៗទៀតបានដែរ។ និយាយដោយត្រួសៗ ទោស បន្ថែម គឺអាចជា៖
ការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លះ ដូចជា ការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត, សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត, សិទ្ធិបំពេញ ការងារជាមន្រ្តីរាជការ ជាដើម។
ការរឹបអូសឧបករណ៍ ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានមក ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើស។ ការហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ឬការហាមឃាត់មិនឲ្យចូល មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (បើជនល្មើសជាជនបរទេស)។ ការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចទោស នៅតាម បណ្តាញសារព័ត៌មាន ។ល។
ទោសបន្ថែម គឺជាទោស ដែលចៅក្រមអាចប្រកាសដាក់បន្ថែមពីលើមូលទោស (ទោសដាក់ពន្ធនាគារ និងទោសពិន័យជាប្រាក់)។ ចៅក្រមអាចប្រកាសទោសបន្ថែមបាន លុះត្រាតែទោសនោះត្រូវបានចែង ច្បាស់លាស់ក្នុងច្បាប់ ចំពោះបទល្មើស ដែលត្រូវចោទប្រកាន់។ ទោសបន្ថែម ចៅក្រមអាចប្រកាសក៏ បាន មិនប្រកាសក៏បានដែរ លើកលែងតែក្នុងករណីខ្លះ ដែលច្បាប់ចែងច្បាស់លាស់ថា ត្រូវតែប្រកាស ទោសបន្ថែម ទើបចៅក្រមមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែប្រកាសទោសបន្ថែម។ ក្នុងករណីខ្លះ តុលាការសម្រេច ព្យួរទោស។
តើការព្យួរទោសមានន័យដូចម្តេច?
ការព្យួរទោស (មាត្រា ១០៤ ដល់ ១៣៥) មានន័យថា ជនល្មើស គឺពិតជាមានពិរុទ្ធភាពហើយចៅក្រម បានប្រកាសផ្តន្ទាទោស ក៏ប៉ុន្តែ ទោសនេះមិនត្រូវយកទៅអនុវត្តទេ។
ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងករណីបទហិង្សាដោយចេតនា ចៅក្រមប្រកាសថា ជនល្មើសពិតជាមានទោស ហើយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ១ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ២លានរៀល។ ប្រសិនបើ ចៅក្រមសម្រេចព្យួរទោសនេះ មានន័យថា ពិរុទ្ធជនមិនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទេ គឺអាចមានសេរីភាព ធម្មតា។ លុយពិន័យក៏អាចត្រូវព្យួរដោយមិនបាច់បង់ដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការព្យួរទោស គឺមានសុពលភាពតែ ទៅលើទោសព្រហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនជាត្រូវមានសំណងជំងឺចិត្ត ដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះ ជនល្មើសត្រូវតែបង់ ទោះបីជាត្រូវព្យួរទោសក៏ដោយ។ ក្នុងពេលព្យួរទោស បើសិនជាទណ្ឌិតមាន ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីណាមួយផ្សេងទៀត ការព្យួរទោសនឹងត្រូវបញ្ចប់ ហើយទោសនឹងត្រូវចាប់អនុវត្ត ទាំងស្រុង។ ម្យ៉ាងទៀត ទោសដែលត្រូវព្យួរ ក្នុងបទល្មើសមុន មិនត្រូវយកមកលាយឡំគ្នា ជាមួយ ទោសបទល្មើសក្រោយនេះទេ ព្រោះជាបទល្មើសពីរដាច់ពីគ្នា ដូច្នេះ ជាទោសពីរដាច់ពីគ្នា។ ទោសបទល្មើសមុន ចៅក្រមសម្រេចរួចហើយ គ្រាន់តែមិនទាន់អនុវត្ត ដូច្នេះ ត្រូវយកមកអនុវត្ត។ ចំណែកបទល្មើសក្រោយ គឺអាចមានទោសផ្សេង ទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រម។ ការព្យួរទោស អាចជាការព្យួរទោសទាំងអស់ ឬក៏ព្យួរមួយផ្នែក។
ឧទាហរណ៍ ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ១ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ព្យួរ ៩ខែ ហើយ ៣ខែទៀតត្រូវអនុវត្តធម្មតា។ អាចជាការព្យួរទោសធម្មតា ឬក៏ជាការព្យួរទោសសាកល្បង។ បើជាការព្យួរទោសធម្មតា ពិរុទ្ធជន គឺអាចរស់នៅក្រៅឃុំ ដោយមានសេរីភាពធម្មតា។ បើសិនជា ការព្យួទោសសាកល្បង ជនល្មើសអាចស្ថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារដែរ ប៉ុន្តែ ត្រូវស្ថិតក្រោមវិធានការ ត្រួតពិនិត្យ និងត្រូវគោរពនូវកាតព្វកិច្ចដោយឡែកណាមួយ ទៅតាមការកំណត់របស់ចៅក្រម នៅក្នុង រយៈពេលសាកល្បង ដូចជា៖
ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួន នៅពេលដែលមានដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា
ត្រូវជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬផ្លាស់ប្តូរមុខរបរ
ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាជាមុន មុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅបរទេស ។ល។ (មាត្រា ១១៩ និងមាត្រា ១២០ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ) ម្យ៉ាងទៀត កាតព្វកិច្ច គឺអាចជាកិច្ច ដែលជនល្មើសត្រូវតែធ្វើ ឬអាចជាបម្រាម ដែលជនល្មើសមិនត្រូវបំពាន។
តើក្នុងករណីណាខ្លះ ដែលចៅក្រមអាចប្រកាសព្យួរទោសបាន?
ការព្យួរទោសធម្មតា អាចប្រកាសទៅបាន គឺត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌពីរ៖
លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងជនល្មើស (មាត្រា ១០៦)
ចៅក្រមអាចប្រកាសព្យួរទោសបាន លុះត្រាតែ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំមុនអំពើល្មើសនេះ ជនល្មើសមិន ធ្លាប់មានការផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសណាមួយផ្សេងទៀត។ ឧបមាថា កាលពី ៤ឆ្នាំមុន ជនល្មើសធ្លាប់ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយ ហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពររួចហើយ ស្រាប់តែ ៤ឆ្នាំក្រោយ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយទៀត។ សម្រាប់បទល្មើសលើកក្រោយនេះ ចៅក្រមមិនអាចប្រកាស ព្យួរទោសបានទេ។
លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងប្រភេទទោស (មាត្រា ១០៧)
ចៅក្រមអាចប្រកាសព្យួរទោសបាន លុះត្រាតែទោសជាប់ពន្ធនាគារមានរយៈពេលមិនលើសពី ៥ឆ្នាំ៕
ប្រភពៈ ផេកយល់ដឹងអំពីច្បាប់ https://www.facebook.com/permalink.php?id=604655766258239&story_fbid=606427079414441
ចំណាំៈ អត្ថបទខាងលើនេះសម្រាប់តែក្នុងគោលបំណងសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងស្វែងយល់តែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំបាទមិនទទួល​ខុសត្រូវចំពោះទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់រាល់ការចែកចាយ ការអនុវត្តណាមួយទ្បើយ។អត្ថបទនេះ មិនអាចយកទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅចំពោះមុខតុលាការនិងនៅក្នុង គោលបំណងផ្សេងៗទៀតបានទ្បើយ។
បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

The Art of War

The Art of War is the most famous and longest-lasting book on the practice of war. The book does not mince words: war is about winning; it is not a gentleman’s game; it is about using every means at one’s disposal to tip the odds in one’s favor.

Sun Tzu’s The Art of War has been a vastly influential treatise on military strategy in the east from the time of China’s Warring States Period (403-221 BC) onward. Though its first translation into a European language was only in 1782, the book’s significance was quickly recognized and even such towering figures of Western history as Napoleon and General Douglas MacArthur have claimed it a source of inspiration.

Product details

 • Paperback: 67 pages
 • File Size: 1.53 MB
 • Publisher: Pax Librorum (11 Feb. 2009)
 • Language: English
 • Product Dimensions: 12.7 x 0.4 x 20.3 cm

Download it for free now!

51zjrcokg8l-_sx308_bo1204203200_

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Think and Grow Rich

Think and Grow Rich has been called the “Granddaddy of All Motivational Literature.” It was the first book to boldly ask, “What makes a winner?” The man who asked and listened for the answer, Napoleon Hill, is now counted in the top ranks of the world’s winners himself.

The most famous of all teachers of success spent “a fortune and the better part of a lifetime of effort” to produce the “Law of Success” philosophy that forms the basis of his books and that is so powerfully summarized in this one.

Product Details

 • Paperback: 260 pages
 • File Size: 1.20 MB
 • Publisher: Tarcher Perigee; Revised & enlarged edition (August 18, 2005)
 • Language: English
 • Product Dimensions: 5 x 0.9 x 7.1 inches

Download it for free now!

think-and-grow-rich

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

The 7 Habits of Highly Effective Teens

“Teens face many challenging issues and It’s great that 7 Habits is now available to help direct teens towards positive living.” (Michael Phelps, 22-time Olympic Medalist and Founder of the Michael Phelps Foundation)

“If you are a teen, or know someone who will be one, have them read this book. It will help them establish a pattern for dealing with change, disappointment and even success. It is truly a powerful, life changing book.” (Derek Hough, Emmy Award winning choreographer)

“A recipe for teenage success!” (Dominique Moceanu, 1996 US Olympic Gold Medalist, Women’s Gymnastics and New York Times bestselling author, Off Balance)

“‘Like father, like son’ maybe a cliché, but Sean has proved it to be true. Sean is as effective as his father in providing directions to teens so that their lives become meaningful. Sean’s 7 Habits is a book every teenager should read and emulate.” (Arun Gandhi, president, Gandhi Worldwide Education Institute)

Product Details

 • File Size: 33.4 MB
 • Print Length: 229 pages
 • Publisher: Simon & Schuster UK; Re-issue edition (March 31, 2011)
 • Publication Date: March 31, 2011
 • Language: Englis

Download it for free now!

the-7-habits-of-highly-effective-teens-9781476764665_hr

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Rich Dad Poor Dad

In Rich Dad Poor Dad, the #1 Personal Finance book of all time, Robert Kiyosaki shares the story of his two dad: his real father, whom he calls his ‘poor dad,’ and the father of his best friend, the man who became his mentor and his ‘rich dad.’ One man was well educated and an employee all his life, the other’s education was “street smarts” over traditional classroom education and he took the path of entrepreneurship…a road that led him to become one of the wealthiest men in Hawaii. Robert’s poor dad struggled financially all his life, and these two dads—these very different points of view of money, investing, and employment—shaped Robert’s thinking about money.

Rich Dad Poor Dad will…
• explode the myth that you need to earn a high income to become rich
• challenge the belief that your house is an asset
• show parents why they can’t rely on the school system to teach their kids
about money
• define, once and for all, an asset and a liability
• explain the difference between good debt and bad debt
• teach you to see the world of money from different perspectives
• discuss the shift in mindset that can put you on the road to financial freedom

Product Details

 • File Size: 11.3 MB
 • Print Length: 241 pages
 • Publisher: Plata Publishing (September 18, 2015)
 • Publication Date: September 18, 2015
 • Language: English

Download it for free now

51zcmqy7gql

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Hun Sen’s Cambodia

Hun Sen’s Cambodia គឺជាសៀវភៅនិងពន្ធដោយអ្នកកាសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបឈ្មោះថា លោក Sebastian Strangio ហើយសៀវភៅរបស់លោកកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ សៀវភៅ Hun Sen’s Cambodia នេះមានតម្លៃជិត ៣០ ដុល្លារអាមេរិកឯងណោះ ដូច្នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាមួយចំនួនធំ ប្រាកដជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញនោះទេ ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនសិស្ស និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តនានា។ ខ្ញុំសូម ធ្វើការដឹងគុណដល់ស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅមួយនេះ ហើយសូមអភ័យទោសចំពោះការដាក់ឲ្យដោនទ្បូត សៀវភៅនេះដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរ។

About the author

Sebastian Strangio is a former reporter and editor at the Phnom Penh Post, Cambodia’s oldest English‑language newspaper. Since leaving the Post at the start of 2011, he has worked as a freelance correspondent, covering news and events across the Asia‑Pacific, in countries such as Burma, Thailand, South Korea, India, Bangladesh and Far East Russia. His writing from the region has appeared in numerous publications including The Atlantic Monthly, The New Republic, Foreign Policy, Slate, The Christian Science Monitor, The South China Morning Post and the Los Angeles Times. He has a BA and MA from the University of Melbourne in international relations. He is currently a freelance correspondent covering news and events across the Asia‑Pacific. Strangio lives in Phnom Penh.

Year published :October 2014

Pages :354 pages.

Size :14×21 cm.

ISBN: 9786162150852

Download here for free

hunsen_cover_1024x1024

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

សិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម

សិទ្ធិធ្វើកូដកម្មត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា តែយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិនេះត្រូវបានកម្រិតអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការងារ ក្នុងគោលបំណង ចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាកូដករ។

យោងតាមមាត្រា ៣១៨ កថាខណ្ឌទី១នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងសារចរលេខ ០០៥ ស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម បានកំណត់ថា កូដកម្មគឺជាការឈប់ធ្វើការដោយកម្មករនិយោជិតមួយក្រុម ដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នា ហើយបានធ្វើទ្បើងនៅក្នុងសហគ្រាសមួយ ឬគ្រឹះស្ថានមួយ ក្នុងគោលបំនងដើម្បីទទួលបាននូវដំណោះស្រាយដ៍យុត្តិធម៌ចំពោះការទាមទាររបស់កម្មករនិយោជិតពីនិយោជក ហើយក៏ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលធ្វើការវិញផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះ សារាចរស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើធាតុនិយមន័យថា កូដកម្មគឺជាការឈប់ធ្វើការងារដែលកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រ សហគ្រាសគឹៈស្ថាន ដើម្បី ធ្វើការតវ៉ា ឬទាមទារអ្វីមួយពីនិយោជក ពោលគឺកូដកម្មមិនមែនជាការដង្ហែជាក្រុម ជាពួក ជាក្បួនទៅទីកន្លែងផ្សេងៗនោះទ្បើយ។

ផ្តើមចេញពីនិយមន័យដែលផ្តល់ដោយមាត្រា៣១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងបញ្ញត្តិបន្ថែមដោយសារចរ ស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម កូដកម្មត្រូវបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន៣យ៉ាង

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី១ ការឈប់ធ្វើការងារដោយកម្មករនិយោជកមួយក្រុម ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នា (ការឈប់នេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រ សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន)

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី២ ក្នុងគោលបំណងទទួលបាននូវដំណោះស្រាយ ដ៍យុត្តិធម៌ចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួន

លក្ខណវិនិច្ឆ័យទី៣ ដំណោះស្រាយជាលក្ខខណ្ឌនៃការត្រទ្បប់ចូលធ្វើការជាធម្មតា

សូមចូលអានសារាចរណ៍តាមរយៈលីងខាងក្រោមៈ
http://www.arbitrationcouncil.org/…/labour-law-an…/circulars

The Constitution recognizes the right to strike but this right must be in accordance with the law in order to avoid affecting public order and affecting the right of other people who are not strikers.

According to Article 318, Paragraph 1, of the Labor Law and Circular 005 on Right to Strike, the definition of a strike is a work stoppage collectively agreed by a group of workers/employees and
organized in an enterprise/establishment in order to demand a solution to their demand from the employer as well as working conditions.

In addition, the Circular on Right to Strike emphasizes further with regard to the definition elements that a strike is a work stoppage which the workers/employees must be in the compound of the factory, enterprise/establishment in order to protest or demand something from the employer i.e. strike is not a march in group to another place. From this definition provided for by Article 318 of the Labor Law and the Circular on Rights to Strike, a strike must fulfill 3 criteria:

Criteria 1: a work stoppage by a group of workers/employees who agreed upon (this work stoppage must be in the compound of the factory, enterprise/establishment)

Criteria 2: for the purpose to getting a fair solution for their demand.

Criteria 3: Solution as a condition to return to work as usual.

Please refer to the link below in order to read the Circular 005 on Right to Strike

http://www.ilo.org/…/EL…/82031/89377/F124405599/KHM82031.pdf

 

 

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises

Legal Writing in Plain English includes:

*Tips on generating thoughts, organizing them, and creating outlines.
*Sound advice on expressing your ideas clearly and powerfully.
*Dozens of real-life writing examples to illustrate writing problems and solutions.
*Exercises to reinforce principles of good writing (also available on the Internet).
*Helpful guidance on page layout.
*A punctuation guide that shows the correct uses of every punctuation mark.
*Model legal documents that demonstrate the power of plain English.

Paperback: 248 pages
Published:  June 5th 2001 by University Of Chicago Press (first published January 1st 2001)
Original Title: Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises

Download it for free now!

875112

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ

វាគឺជាច្បាប់! ការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អាចប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានមានតែរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិ គឺជាកិច្ចសន្យាមួយ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរបស់ប្រជាជននៃស្រុកនេះប៉ុណ្ណោះ។ វាកំណត់ចេញសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់ប្រជាជនដែលមិនអាចត្រូវបានយកចេញ ហើយកំណត់នូវអំណាចនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិ គឺជាគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងមូលរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដ។

អ្នកខ្លះនិយាយថា សិទ្ធិដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាសិទ្ធិពីធម្មជាតិ, ហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីបញ្ជាក់មួយនៃសិទ្ធិទាំងនោះ និងជាដែនកំណត់ទៅលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលោភលើសិទ្ធិទាំងនោះ។

The National Constitution is a compact, or an agreement of the people of this land. It sets forth certain basic rights of the people that cannot be taken away and defines the powers of the governmental authority. The National Constitution truly is the foundation of our entire legal system.

Some people would say that the rights we enjoy in this country are natural rights, and that the Constitution is simply a clarification of those rights and a limitation on the power of the government to infringe on those rights.

It’s the Law!

Constitutional violations can only be committed by the government or its representatives.

copied from

Brien A. Roche. Law 101.

SPHINX: Sphinx® Publishing, An Imprint of Sourcebooks, Inc. 2005

 

បានផ្សាយ​ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ | បញ្ចេញមតិ